Avbeställningsskydd

Om det händer dig något

Du kan skydda dig genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300,- per husbil och innebär att du i nedanstående fall kan avboka fram t o m dagen före avtalad uthyrningsperiod. Du blir då, utöver bokningskostnad och avbeställningsskydd, endast debiterad en avbokningsavgift på 500,- per husbil.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/sambo, familj eller medresenär. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret, eller om det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Se fler villkor:

Hör av dig till oss!


Christina Ohlzon

Ägare

0435-555 00

Skicka meddelande


Försäljningen

0435-555 00

Nyhetsbrev


Skicka meddelande


Frågor kring ställplatsen?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

0435-555 00

Skicka meddelande


Henrik Eberlund

Säljare

0435-555 00

Skicka meddelande


Alexander Svensson

Försäljningsansvarig

0435-555 00