Oljebyte | Bengt i Örkelljunga

Oljebyte

Oljebyte på Bengt i Örkelljunga

Oljans syfte är att smörja motorn och hindra att den inte slits snabbt. därför är oljebytet en av bilens viktigaste serviceåtgärder. Utan olja skapas friktion och motorn riskerar att haverera om temperaturen blir för hög. När motorn är i gång skapas förbränningsrester från bränslet och metallpartiklar som blandas med oljan. Dessa försämrar oljans smörjegenskaper vilket medför mer slitage på motorn. Därför är det viktigt att regelbundet byta olja för att säkerställa att oljan alltid är ren och smörjer bra. Oljebytet bör göras efter fabrikens anvisningar. Vi på Bengt i Örkelljunga byter också olja och oljefilter på personbilar och lätta lastbilar. Vi säljer även motorolja, oljefilter, hydraul- och kedjeoljor samt olika typer av fetter. Med andra ord allt som behövs för ett oljebyte, och lite till.

Hur görs ett oljebyte?

När oljan ska bytas skruvas oljepluggen ur och den gamla oljan rinner till en behållare. Sedan skruvas oljefiltret av och man kontrollerar att filtrets gummitätning inte har fastnat på motorn. Därefter skruvas det nya oljefiltret fast. När all gammal olja har runnit ut ska oljepluggens tätning kontrolleras och bytas ut vid behov. Därefter skruvas pluggen fast, ny olja hälls i motorn och oljenivån kontrolleras. Sedan startas motorn som får gå några sekunder tills oljetrycket normaliseras och kontrollampan släcks. Till sist är det bra att kontrollera oljenivån ännu en gång.

Finansiering

Vi finansierar ert köp genom:
Finansiering

Nyheter/Aktuellt

2022-11-29 14:00

Bengt i Örkelljunga

Besöksadress:
Skåneporten 2, 286 38 Örkelljunga

Postadress:
Box 64, 286 21 Örkelljunga

Tel. 0435-555 00
Fax 0435-544 70
info@bengtiorkelljunga.se

Bengt i Örkelljunga

HRF Återförsäljare