Partikelfilter

Vi är återförsäljare i Sverige för HJS Partikelfilter och kan nu montera partikelfilter på de flesta husbilar.
Prisexempel: Fiat Ducato 2,8 (utan katalysator) 12.900,-

Partikelfilter är en anordning på dieselmotorer för att avskilja partiklar från motorns avgaser. Med ett partikelfilter i avgasströmmen kan upp till 99,9% av partiklarna avskiljas. Partiklar består enligt definitionen av allt som kan ansamlas på ett speciellt filterpapper som genomströmmas av dieselavgaser under ett definierat provförfarande. Dieselpartikeln består av kolväten från bränslet och smörjoljan, kol och oorganiska ämnen såsom svavel och aska.

Ett partikelfilter måste med regelbundenhet regenereras. Detta sker antingen genom att filtret upphettas till en hög temperatur, 650 grader, varvid partiklarna oxideras till koldioxid och vatten. Eller så kan man regenerera genom att tillsätta olika kemikalier till fordonets bränsle som sänker oxidationstemperaturen för partiklarna.

En annan regeneringsmetod är den så kallade CRT-processen. CRT-processen baseras på ett nu utgånget brittiskt patent, och var grunden till den omfattande monteringen av filtersystemet på stadsbussar i Sverige, i samband med att miljözonerna upprättades. CRT-processen bygger på att omvandla kväveoxid i avgaserna till kvävedioxid genom en katalysator. Kvävedioxid oxiderar sot vid mycket låga temperaturer.

Utvecklingen vad det gäller regenerering går nu mot så kallade aktiva system, CCT-system, där man injicerar bränsle genom en katalysator som är monterad före ett filter i avgasströmmen. Bränslet oxiderar genom katalysatorn med en temperaturhöjning som i sin följd oxiderar sotet.

Det finns olika typer av partikelfilter, keramiska, sintemetallfilter och partialfilter. 

Finansiering

Vi finansierar ert köp genom:
Finansiering

Bengt i Örkelljunga

Besöksadress:
Skåneporten 2, 286 38 Örkelljunga

Postadress:
Box 64, 286 21 Örkelljunga

Tel. 0435-555 00
Fax 0435-544 70
info@bengtiorkelljunga.se

Bengt i Örkelljunga

HRF Återförsäljare