Facit till tipsrundan | Bengt i Örkelljunga

Facit till tipsrundan

Nu är tipsrundorna räknade och rättade!

Nedanför står frågorna och de rätta svaren är utmärkt med röd färg.

Fråga 1: Vilket år startade vi husvagnsförsäljningen i Örkelljunga?

1. 1964     X. 1966     2. 1976

Fråga 2: Vem av syskonen som driver BiÖ idag har varit anställd längst?

1. Britt-Marie     X. Bengt-Åke     2. Christina

Fråga 3: Vilket är vårt senaste komplement till vår försäljning?

1. Concorde     X. Morelo     2. Carthago

Fråga 4: Hur många avdelningar har vi i verkstaden?

1. 3 st                                        X. 5 st                                        2. 7 st
Bodelsverkstad .               Bodelsverkstad                       Bodelsverkstad, Bilverkstad, Städ, Tvätt
Bilverkstad                        Bilverkstad, Tvätt                    Inbytesverkstad, Snickeriverkstad,
Tvätt                                 Städ, Försäkringsverkstad      Försäkringsverkstad

Fråga 5: Hur många anställda är vi?

1. 54 st     X. 45 st     2. 51 st

Fråga 6: Hur många arbetar på BiÖs verkstads och serviceavdelning?

1. 25 st     X. 32 st     2. 39 st

Fråga 7: Just nu har vi en kampanj på förlängd garanti på husbialr fr.o.m 2007. Hur lång är garantin?

1. 6 mån     X. 12 mån     2. 3 mån

Fråga 8: Hur många försäkringsärende reparerades 2019?

1. 155 st     X. 282 st     2. 321 st

Fråga 9: Hur många serviceavtal har BiÖ tecknat sedan lanseringen våren -2019?

1. 1 om dagen    X. 1 i veckan    2. 1 var 3 dag

Fråga 10: SKILJEFRÅGA

Hur många skruvar finns i behållaren?

Rätt svar: 877 st

Finansiering

Vi finansierar ert köp genom:
Finansiering

Nyheter/Aktuellt

2022-11-29 14:00

Bengt i Örkelljunga

Besöksadress:
Skåneporten 2, 286 38 Örkelljunga

Postadress:
Box 64, 286 21 Örkelljunga

Tel. 0435-555 00
Fax 0435-544 70
info@bengtiorkelljunga.se

Bengt i Örkelljunga

HRF Återförsäljare