Framtidens yrkesroll - Husbilstekniker | Page 6 | Bengt i Örkelljunga

Framtidens yrkesroll - Husbilstekniker

Sveriges husbils- och husvagnsåterförsäljare har ett stort behov av husbilstekniker. Vid Yrkeshögskolan i Falkenberg har vi skapat en utbildning tillsammans med arbetslivet, en utbildning som skall leda till anställning och som har direkt koppling till kompetensbehovet i arbetslivet

YRKESHÖGSKOLA OCH VUXENUTBILDNINGAR I FALKENBERGS KOMMUN

Start 9 september 2019

Sista ansökningsdag - 18 april!

FRÅGOR? Kontakta Kent Gunnarsson, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning Falkenberg med e-post: kent.gunnarsson@falkenberg.se eller ring Kent på 072 - 145 12 85

 

HUSBILSTEKNIKER

Yrkeshögskolan Vuxenutbildningar Falkenberg
 

ATT STUDERA VID EN YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

Husbilstekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 205 YH-poäng, vilket motsvarar ca ett års studier. Utbildningen är

förlagd på heltid och är studiemedelsberättigad via CSN. Att studera vid yrkeshögskolan innebär att stor del av utbild- ningen sker genom Lärande i arbete (LIA). Då får du som studerande praktisera nya kunskaper ute i ett företag och känna på blivande yrke redan under studietiden. Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden och många studerande börjar arbeta på sitt LIA-företag. Nio av tio studerande får arbete efter examen.

 

SAMARBETE MELLAN NÄRINGSLIV OCH UTBILDNING

Yrkeshögskoleutbildningen är framtagen i samråd med det lokala näringslivet och behov av husbils- och husvagnsstekniker finns i hela landet. Medverkande företag finns representerade i ledningsgruppen, den representeras också av Vuxenutbildningens ledning och av studerande. Ledningsgruppen följer studenternas studiegång och kontrollerar att utbildningen lever upp till krav och riktlinjer. Ledningsgruppen ser också till att utbildningen följer den utvecklingstakt som vi har ute i arbetslivet.

 

BEHÖRIG

För utbildningen måste du ha en gymnasieutbildning eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika

bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Du är behörig till utbildningen om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

 

EFTER EXAMEN

Efter godkänd examen, kan du arbeta som, husbilstekniker, husvagnstekniker, servicechef

 

FRÅGOR? Kontakta Kent Gunnarsson, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning Falkenberg med e-post: kent.gunnarsson@falkenberg.se eller ring Kent på 072 - 145 12 85

 

 

KURSÖVERSIKT

Kurs Poäng
Arbetsledning 10 p
Chassi 15 p
El kunskap, elektronik 40 p
Examensarbete 10 p
Företagsekonomi 15 p
Kyla och värme 20 p 
Lärande i arbete 1 20 p
Lärande i arbete 2 30 p 
Miljö och kvalitet 5 p
Montage och demontering 20 p
Sandwichkonstruktion 15 p
Täthet och gasolkontroll 5 p
Summa 205 p

Finansiering

Vi finansierar ert köp genom:
Finansiering

Nyheter/Aktuellt

Bengt i Örkelljunga

Besöksadress:
Skåneporten 2, 286 38 Örkelljunga

Postadress:
Box 64, 286 21 Örkelljunga

Tel. 0435-555 00
Fax 0435-544 70
info@bengtiorkelljunga.se

Bengt i Örkelljunga

HRF Återförsäljare