|

Semesterformers miljöpåverkan

Semesterresor är för många ett välkommet avbrott i vardagen. Samtidigt ökar vår medvetenhet om resandets påverkan på miljön. Så frågan är: hur semestrar man mest klimatsmart?
   –  Med husbil om man jämfört med andra transportformer, säger Alf Ekström, vd och koncernchef på Kabe.

Visserligen har husbilar något högre utsläpp än andra bilar. Men som semesterform är det ett av de bästa miljöalternativen. 
   –  Att åka på kryssning till exempel är ett av de värsta alternativen, fortsätter Alf Ekström.
Han får stöd i en stor undersökning, som den norska branschorganisationen Norges Caravanbransjeforbund (NCB), tagit fram och där man räknat på vilka semesterformer som påverkar miljön mest. Undersökningen gjordes av norska Østfoldforskning, som hade som uppdrag att se hur stora utsläpp av växthusgaser var för olika transportmedel sett till semesterform.

Hälften så stora utsläpp
I undersökningen utgick man från en veckas semester. Man tog fasta på faktorer som transport, övernattning, mat och aktiviteter. Bland annat jämfördes husbilen med charterresor, kryssningar, vanlig camping med tält eller bara stanna hemma på sin semester. Man utgick från de vanor som husbilens största konsumentgrupp har, nämligen ett par i 60-årsåldern. 
   Av rapporten framgår att husbilssemester är ett av de bästa och miljövänligaste alternativen med bara hälften så stora utsläpp av koldioxid som en charterresa till någon semesterort söderut. Det framkom också at ten semester i det egna landet är det bästa och miljövänligaste alternativet.

Kryssning sämst
Sämst för miljön att ge sig iväg på en veckas kryssning. På en kryssning längs den norska kusten släpper ett fartyg ut nio gånger så mycket koldioxid som vad en vanlig storstadssemester orsaker. 
   –  Undersökningen visar helt klart att husbilen är ett av de miljövänligaste alternativen om man ser till semesterformen, säger Alf Ekström. Det är viktigt att understryka att husbilen inte bara ska ses som ett transportmedel, man måste även ta hänsyn till andra faktorer som hänger ihop med semesterformen.

Nya tankebanor
Den norska rapporten visar att en höjd fordonsskatt på husbilar inte är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan i ett bredare perspektiv.
   –  Det är viktigt att man inte bara ser husbilen som ett transportmedel utan som ett miljövänlig semesterform, säger Alf Ekström. Den här undersökningen har skapat nya tankebanor, som man klätt i siffror.
   Att undersökningen gjordes i Norge berodde på den stora ökningen av husbilar som skett där de senaste åren samt att de flesta norrmän helst reser och semestrar i sitt hemland.
   –  Men resultaten kan även överföras till svenska förhållanden, säger Alf Ekström, som räknar med att rapporten även i Sverige kommer att skapa en ny diskussion om beskattning och klimatsmarta sätt att semestra på.

 

Några nyckelfakta i undersökningen:

  • Totalt ger en vecka husbilssemester ett utsläpp på drygt 300 kg koldioxid per person. Det är mindre än vad en typisk storstadssemester ger.
  • Att bo på hotell i en storstad under en vecka har en relativt hög energiförbrukning per övernattning. Det beror på att hotell i storstäder, beroende på land, har energikällor som i allmänhet har höga utsläpp av växthusgaser.
  • Kryssningar har de i särklass högsta utsläppen av växthusgaser.

Rapport är hämtad från tidningsskriften På Väg – Nummer 2/2018
Text Kjell Magnusson

Skicka meddelande


Försäljningen

0435-555 00

Nyhetsbrev


Skicka meddelande


Henrik Eberlund

Säljare

0435-555 00

Skicka meddelande


Alexander Svensson

Försäljningsansvarig

0435-555 00