Integritetspolicy

Denna dag 2018-05-25, har följande policy upprättats för Bengt i Örkelljunga AB.

Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på www.bengtiorkelljunga.se och i samband med offertförfrågan, köp och andra ärenden hos Bengt i Örkelljunga AB. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Bengt i Örkelljunga AB, Organisationsnummer 556150-2385 (”Bengt i Örkelljunga AB” eller ”vi”) är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor genom Bengt i Örkelljunga AB, Box 64, 286 21 Örkelljunga eller på mail info@bengtiorkelljunga.se

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss. Det kan ske genom att du kontaktar oss via vår hemsida, via email eller genom att du önskar göra någon form av affärstransaktion med oss såsom offertförslag, köp, hyra, vinterförvaring eller service på någon av våra verkstäder. Personuppgifter kan även insamlas från Transportstyrelsen genom de fordonsuppgifter du själv lämnar. Uppgifter som vi hämtar från offentliga register är för att kunna göra anpassade urval av marknadsföringsutskick.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

I fråga om känsliga personuppgifter lagras dessa endast för anställda i legitimt syfte under den tid anställningen varar eller lagen kräver.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part, personuppgiftsbiträden, om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Detta under förutsättning att det inte strider mot bokföringslagen eller behövs på andra juridiska handlingar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Legitimation vid kontraktsskrivning och uthyrning

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas i första hand för att uppfylla legitima ändamål och förpliktelser enligt lag. Dina personuppgifter kommer att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna eller om begäran om radering sker i enlighet med dina rättigheter.

Behovet grundar sig på följande;

 • Lagringstid enligt bokföringslagen eller andra lagar.
 • Den tid som krävs för att kunna uppfylla garantier eller reklamationer.
 • För att kunna besvara frågor om fordonets tekniska specifikationer, utrustning och servicehistorik.
 • Så länge vi anser intresse finns med anledning av branschens tidscykler vad gäller byte, köp och återköp för att på bästa sätt kunna uppfylla en bra service gentemot våra kunder.
 • Personuppgifter som vi behandlar endast med ditt samtycke utan någon affärshändelse eller annat legitimt ändamål raderas direkt om du tar tillbaka ditt samtycke.

Dina rättigheter

 • Ta tillbaka samtycke: Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke.
 • Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Begäran om rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter såvida det inte strider mot bokföringslagen eller andra legitima ändamål och förpliktelser.
 • Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.

Hör av dig till oss!


Christina Ohlzon

Ägare

0435-555 00

Skicka meddelande


Försäljningen

0435-555 00

Nyhetsbrev


Skicka meddelande


Frågor kring ställplatsen?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

0435-555 00

Skicka meddelande


Henrik Eberlund

Säljare

0435-555 00

Skicka meddelande


Alexander Svensson

Försäljningsansvarig

0435-555 00