|

Husbilskampen – För rättvis beskattning av husbilar

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Vi är tillverkare och återförsäljare av husbilar och husvagnar samt av reservdelar och tillbehör som valt att agera tillsammans genom HRF.

Sedan tidigare har den svenska husbilsmarknaden straffats ut av en brutal skattehöjning i och med införandet av bonus-malus-systemet för fordonsskatt.

Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som innebär, förenklat, att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil. Vi vill ha en beräkningsmodell som bygger på faktiska tal för hur husbilar brukas i Sverige. Enligt myndigheten för trafikanalys, TRAFA, körs en husbil i snitt 688 mil/år.

Läs mer om husbilskampen på www.husbilskampen.se

Skicka meddelande


Försäljningen

0435-555 00

Nyhetsbrev


Skicka meddelande


Alexander Svensson

Försäljningsansvarig

0435-555 00